Tìm kiếm tài liệu

Download Giáo Trình Vật Liệu Cơ Khí – ĐHCN ebook PDF

Giáo Trình Vật Liệu Cơ Khí – ĐHCN
Tác giả: Ths.Châu Minh Quang
Số trang: 79 Trang

Chương 1. Cấu tạo tinh thể của vật liệu
– Cấu trúc và liên kết nguyên tử
– Mạng tinh thể lý tưởng
– Mạng tinh thể điển hình

Chương 2. Giản đồ trạng thái của hợp kim hai cầu tử
– Khái niệm về giản đồ trạng thái
– Giản đồ trạng thái sắt
– cacbon
– Cấu trúc và tính chất các pha trong hợp kim
– Quan hệ giữa giản đồ pha và tính chất vật liệu

Chương 3. Gang
– Đặt tính cơ bản của gang
– Các loại gang dùng trong ngành cơ khí

Chương 4. Thép
– Thép cacbon, thép hợp kim
– Thép cán nóng thông dụng
– Thép kết cấu – Thép dụng cụ
– Các loại thép hợp kim làm việc ở nhiệt độ cao

Chương 5. Kim loại và hợp kim màu
– Nhôm và hợp kim nhôm
– Đồng và hợp kim đồng

Chương 6. Vật liệu phi kim loại
– Vật liệu vô cơ
– Vật liệu hữu cơ

Chương 7. Vật liệu mới
– Vật liệu bột
– Vật liệu kết hợp.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF