Tải Hệ thống lọc bụi tĩnh điện

Tải Hệ thống lọc bụi tĩnh điện

Hệ thống lọc bụi tĩnh điện

Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó công nghiệp là một ngành được quan tâm hàng đầu ở nước ta. Nhờ đó trong những năm gần đây ngành công nghiệp có rất nhiều thành tựu đáng kể. Các nhà máy xí nghiệp mọc lên như nấm, cùng với đó là các khu liên hiệp, khu chế xuất. Sản lượng công nghiệp không ngừng được tăng lên, chất lượng hàng hóa ngày càng được nâng cao, sản phẩm đa dạng nhiều chủng loại. Đó là nhờ áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Trong đó ngành điện có vai trò rất quan trọng.

Là một nước đang phát triển nên các ngành điện tử tự động có vai trò rất quan trọng trong nền công nghiệp nước ta. Nó có ứng dụng trong tất cả các nhà máy, xí nghiệp đều được điều khiển một cách tự động nhờ các thiết bị điện tử, nhờ máy tính.

Ngành công nghiệp phát triển không ngừng, dần dần đáp ứng được nhu cầu của con người về vật chất và tinh thần. Song song với sự phát triển không ngừng của công nghiệp thì môi trường sống của chúng ta ngày càng bị ô nhiễm nặng nề. Trong đó vấn đề về bụi công nghiệp cũng rất được quan tâm. Bụi rất nguy hiểm cho sức khỏe của con người, đặc biệt là bụi nhà máy than, nhà máy xi măng, nhà máy phân đạm …
Chính vì vậy mà các nhà máy đều phải có hệ thông lọc bụi, để đảm bảo điều kiện làm việc của công nhân.

Trong các hệ thống lọc bụi thì lọc bui tĩnh điện được dùng chủ yếu. Trong đó bộ điều khiển cho động cơ rung gõ trường lọc bụi tĩnh điện là một bộ phận không thể thiếu trong hệ thông lọc bụi tĩnh điện. Bộ điều khiển này sử dụng các thiết bị điện tử.

Mục lục
Phần I: giới thiệu chung
Chương I: Giới thiệu về công nghệ lọc bụi
I. Giới thiệu chung
II. ứng dụng cụ thể của các thiết bị lọc bụi điện
III. ưu, nhược điểm chung của thiết bị lọc bụi điện
IV. Nguyên lí của việc làm sạch khí bằng điện
V. Cấu trúc các bộ phận chính của thiết bị lọc bụi điện
VI. Những quá trình chính khi làm sạch khí bằng điện
VII. Mức độ thu bụi theo lí thuyết
VIII. Các nhân tố ảnh hưởng trong thiết bị lọc bụi điện thực tế
IX. ứng dụng cụ thể của phương án đối với yêu cầu lọc bụi
Chương II: Rơle thời gian
I. Rơle thời gian điện từ
II. Rơle thời gian kiểu thủy lực
III. Rơle thời gian kiểu đồng hồ
IV. Rơle thời gian kiểu động cơ
V. Rơle thời gian điện tử
VI. Rơle thời gian dùng vi mạch 555
VII. Rơle thời gian kiểu mạch số
Phần I: thiết kế bộ điều khiển cho động cơ
Chương I: Thiết kế chế tạo mạch
I. Các yêu cầu
II. Thành lập sơ đồ khối
III. Khối tạo xung chuẩn
IV. Khối chia tần
V. Khối đếm thời gian một yêu cầu
VI. Khối logic điều khiển
VII. Khối chỉ thị thời gian
VIII. Bộ chuyển mạch
Chương II: Thiết kế mạch
I. Sơ đồ nguyên lí toàn mạch
II. Các linh kiện
III. Kết luận

Download tài liệu:PDF