Tải Tiểu luận - Hệ thống phân phối khí thông minh VVT

Tải Tiểu luận – Hệ thống phân phối khí thông minh VVT

Hệ thống phân phối khí thông minh VVT – I (Variable valve timing intelligent system)

Trong thời điểm vật giá leo thang hiện nay , đặt biệt là giá xăng , dầu đang ngất ngưỡng .Thì trong việc chọn mua một phương tiên giao thông đi lại đặt biệt là ô tô thì người tiêu dùng hướng tới một loại xe vừa phải tiện nghi vừa tiết kiệm được nhiên liệu . Hệ thống phân phối khí thông minh VVT-I đã giải quyết được vấn đề trên. Chẳng những vừa tiết kiệm được vấn đề nhiên liệu mà còn vừa giảm bớt gây ô nhiễm môi trường.

Nội dung bao gồm 3 chương :
Chương I: Giới Thiệu Sơ Lược Về Cơ Cấu Phân Phối Khí Của Động Cơ Đốt Trong
1.1 Nhiệm vụ
1.2 Yêu cầu
1.3 Phân loại cơ cấu phân phối khí của động cơ đốt trong
1.4 Một số hệ thống phân phối khí ở động cơ đốt trong
Chương II: Giới Thiệu Các Cơ Cấu Phân Phối Khí Thông Minh
2.1 Giới thiệu sơ lược
2.2 Hệ thống phối khí VVT-I
2.2.1 Lịch sử hình thành hệ thống phân phối khí VVT
2.2.2 Cấu tạo
2.2.3 Nguyên lý hoạt động
2.2.4 Trục cam và hệ thống phối khí thông minh (VVT-i)
2.3 Công nghệ VVTL-I của HONDA
2.3.1 Cấu tạo
2.3.2 Nguyên lý hoạt động
2.4 Cấu tạo và hoạt động của hệ thống VTEC (VARYABLE VALVE TIMING AND LIFT ELECTRONIC CONTROL ) công nghệ  VTEC của  HONDA
2.4.1 Cấu tạo
2.4.2 Nguyên lý hoạt động
2.5 Tìm hiểu MVEC trên xe  MISUBISHI
2.5.1 Cấu tạo
2.5.2 Nguyên lý hoạt động
2.6 Cơ cấu  VARIO CAM PLUS của hang PORSCHE
2.6.1 Cấu tạo
2.6.2 Nguyên lý hoạt động
2.7 Cơ cấu EMVT : Điều khiển xuppap bằng điện
2.8 Cơ cấu EVHS : điện _ thủy lực
Chương III : Các Hư Hỏng, Phương Pháp Kiểm Tra Và Sữa Chữa Cơ Cấu Phân Phối Khí
3.1  Hư hỏng của cơ cấu phối khí thường do 2 nguyên nhân : Xu páp đóng không kín và Xu páp làm việc có tiếng gõ
3.2  Các hư hổng của các bộ phận tay dổi hành trình xupap
3.3 Phương pháp kiểm tra hư hổng và cơ cấu phân phối khí
3.4 Kiểm tra cảm biến

Download Tài liệu : Tại đây