Tải Tiểu luận – Hệ thống phân phối khí trên hãng BMW (Vanos Valvetronic)

Tiểu luận – Hệ thống phân phối khí trên hãng BMW (Vanos Valvetronic)

Bánh xích để dẫn động từ trục khuỷu được nối với trục then hoa, dưới tác dụng của áp suất dầu lấy từ hệ thống bôi trơn và có bơm cao áp để nâng lên áp suất 100 bar, trục then hoa có chuyển động dọc trục. Bánh răng nghiêng của trục then hoa ăn khớp trong với bánh răng nghiêng dẫn động trục cam. Khi trục then hoa dịch chuyển dọc trục thì trục cam sẽ xoay tương đối một góc 600 tính theo góc quay trục khuỷu so với bánh xích dẫn động trục cam lắp trục khuỷu.

Động cơ BMW có cam nạp dịch chuyển 600 v cam xả dịch chuyển 450 ( tính theo góc quay trục khuỷu ). Do trục cam dẫn động từ trục khuỷu qua bánh xích nên ở BMW cả hai trục cam đều xoay tương đối ở vị trí ban đầu theo hướng mở muộn. VANOS kết hợp giữa thiết bị điều khiển cơ khi và hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực để điều khiển các trục cam và được quản lý bởi (DME) hệ thống điều khiển động cơ của xe.

Nội dung của Bài tiểu luận bao gồm 6 phần:
Phần 1 : Lý do sử dụng công nghệ
Phần 2 : Cấu tạo
Phần 3 : Nguyên lý hoạt động
Phần 4 : Phân tích ưu nhược điểm của hệ thống so với các hệ thống khác
Phần 5 : Lịch sử cải tiến
Phần 6 : Ảnh hưởng của hệ thống đến các kỹ thuật sử dụng trên động cơ

Download tài liệu : PDF