Tải Hệ thống truyền động với hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng - trục vít

Tải Hệ thống truyền động với hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng – trục vít

Hệ thống truyền động với hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng – trục vít

Tài Liệu Tham Khảo
1. Nguyễn Hữu Lộc, Cơ sở thiết kế máy, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2004.
2. Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, Thiết kế Hệ thống dẫn động cơ khí, tập 1 và 2, Nhà xuất bản Giáo dục.
3. Nguyễn Hữu Lộc, Bài tập Chi tiết máy, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2003.

Phần I: Chọn Động Cơ Và Phân Phối Tỉ Số Truyền
1.1.Chọn động cơ
1.2 Phân phối tỉ số truyền

Phần II: Tính Toán Thiết Kế Chi Tiết Máy
2.1 Thiết kế bộ truyền xích
2.2 Thiết kế bộ truyền bánh răng thẳng
2.3 Thiết kế bộ truyền trục vít
2.4 Tính toán trục
2.5 Tính toán chọn ổ lăn
2.6 Thiết kế vỏ hộp
2.7 Thiết kế các chi tiết phụ
2.7 Bảng dung sai lắp ghép
Tài liệu tham khảo

Download tài liệu:PDF