Tải Đồ án - Hệ thống truyền lực và bộ phận công tác trên xe cứu hỏa cơ sở ZIL-131 (Thuyết minh+Bản vẽ)

Tải Đồ án – Hệ thống truyền lực và bộ phận công tác trên xe cứu hỏa cơ sở ZIL-131 (Thuyết minh+Bản vẽ)

Đồ án – Hệ thống truyền lực và bộ phận công tác trên xe cứu hỏa cơ sở ZIL-131

Các phương tiện phòng cháy – chữa cháy rất đa dạng, đáp ứng phù hợp với từng sự cố hỏa hoạn xảy ra. Có thể phân ra 2 loại chính là: Xe chữa cháy và phương tiện chữa cháy. Ở đây chỉ nói đến xe chữa cháy. Có các  loại xe chữa cháy sau:
– Xe bồn chữa cháy: xe loại này ,thùng xe có chứa đựng nước, có trang bị bơm cứu hỏa, ống dẫn nước, vòi phun …. Xe thang chữa cháy: Bộ phận công tác của xe này là hệ thống thang leo nhằm đáp ứng cứu hoả xảy ra ở nhà cao tầng…
– Xe trạm bơm: nhiệm vụ chính của loại xe cứu hỏa này là cung cấp nước cho xe bồn chữa cháy. Nó có thể có mặt tại hiện trường hỏa hoạn để bơm và cấp nước cho xe bồn từ nguồn sông, suối, ao, hồ….
– Xe chở quân đội chữa cháy: Nhằm để vận chuyển nhanh chóng, kịp thời sĩ quan, chiến sĩ chữa cháy cũng như bộ phận an ninh tới nơi sự cố hỏa hoạn xảy ra.
Ngoài công dụng chữa cháy dân sự, xe chữa cháy còn có thể dùng trong quân sự như chống khủng bố, biểu tình… Ở Việt Nam sử dụng nhiều loại xe chữa cháy khác nhau. Hình dáng bên ngoài và đặc tính kỹ thuật khác nhau như bảng 1 và bảng 2 dưới đây.

Nội Dung đồ án bao gồm:
Phần 1:  Giới thiệu chung
Phấn 2: Hệ thống truyền lực trên xe cơ sở Zil-131
Phần 3: Hệ thống công tác trên xe chữa cháy Zil-131
Phần 4: Một số chú ý trong sử dụng và khai thác xe cứu hỏa Zil-131
Phần 5: Kết luận

Download tài liệu:Tại đây