Hóa học vô cơ Hoàng Nhâm tập 1 PDF

Hóa học vô cơ Hoàng Nhâm tập 1 PDF

Bộ sách Hóa học vô cơ của tác giả Hoàng Nhâm gồm ba cuốn tập 1, tập 2tập 3 tổng hợp đầy đủ các chủ đề và kiến thức của hóa học vô cơ.

Nội dung cơ bản: Hóa học vô cơ tập 1
Chương 1: Những khái niệm cơ bản của hóa học
Chương 2: Cấu tạo nguyên tử
Chương 3: Cấu tạo phân tử
Chương 4: Cấu tạo chất
Chương 5: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố
Chương 6: Nhiệt hóa học và nhiệt động hóa học
Chương 7: Động hóa học
Chương 8: Cân bằng hóa học
Chương 9: Dung dịch
Chương 10: Hóa học và dòng điện

Download: PDF