Hóa học vô cơ Hoàng Nhâm tập 2 PDF

Bộ sách Hóa học vô cơ của tác giả Hoàng Nhâm gồm ba cuốn tập 1, tập 2tập 3 tổng hợp đầy đủ các chủ đề và kiến thức của hóa học vô cơ.

Nội dung cơ bản: Hóa học vô cơ tập 2

Chương 1: Hidro, oxi và nước

Chương 2: Kim loại kiềm

Chương 3: Kim loại kiềm thổ

Chương 4: Các nguyên tố nhóm IIIA

Chương 5: Các nguyên tố nhóm IVA

Chương 6: Các nguyên tố nhóm VA

Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIA

Chương 8: Các halogen

Chương 9: Khí hiếm

Download: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *