Hóa học vô cơ Hoàng Nhâm tập 3 PDF

Hóa học vô cơ Hoàng Nhâm tập 3 PDF

Bộ sách Hóa học vô cơ của tác giả Hoàng Nhâm gồm ba cuốn tập 1, tập 2tập 3 tổng hợp đầy đủ các chủ đề và kiến thức của hóa học vô cơ.

Nội dung cơ bản: Hóa học vô cơ tập 3:

Chương 1: Phức chất

Chương 2: Các nguyên tố nhóm IIIB

Chương 3: Các nguyên tố nhóm IVB

Chương 4: Các nguyên tố nhóm VB

Chương 5: Các nguyên tố nhóm VIB

Chương 6: Các nguyên tố nhóm VIIB

Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIIIB, họ sắt

Chương 8: Các nguyên tố nhóm VIIIB, họ platin

Chương 9: Các nguyên tố nhóm IB

Chương 10: Các nguyên tố nhóm IIB

Chương 11: Các nguyên tố LANTANOIT

Chương 12: Các nguyên tố ACTINOIT

Download: PDF