Download sách Kanji Look And Learn N2 – N1 (Tiếng Việt) Ebook PDF

Download sách Kanji Look And Learn N2 – N1 (Tiếng Việt) Ebook PDF

Kanji Look And Learn N2 – N1 (Tiếng Việt)

Việc học kanji thông qua hình ảnh là một cách học khá hay và dễ nhớ, đem lại hiệu quả tốt. chính vì vậy, tác giả đã chép lại các hình ảnh từ quyển kanji pixtographic và phối hợp ghép các hình ảnh có sẵn của quyển kanji look and learn với nhau để tạo nên một quyển sách mới “Kanji Look And Learn N2 – N1” hoàn toàn tiếng việt với cách trình bày gần giống của quyển kanji look and learn cho mọi người quen thuộc.

Cuốn sách Kanji Look And Learn N2 – N1 (Tiếng Việt) Giúp các bạn biết đâu là phần chỉ nghĩa, đâu là phần chỉ âm, nhớ cấu tạo chữ đó từ những bộ thủ nào… và sau cùng là phải so sánh với những chữ tương tự để nhận ra sự khác biệt tránh nhầm lẫn sau này

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu : PDF