Tải Khảo sát tính toán kiểm nghiệm cơ cấu piston – khuỷu trục – thanh truyền động cơ 831D5.000 trên xe Lancia có sử dụng phần mềm Catia (Kèm bản vẽ)

Khảo sát tính toán kiểm nghiệm cơ cấu piston – khuỷu trục – thanh truyền động cơ 831D5.000 trên xe Lancia có sử dụng phần mềm Catia (Kèm bản vẽ)

Cùng với việc phát triển của công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật trong thời đại ngày nay. Đã kéo theo sự phát triển của các ngành nghề khác có liên quan. Với việc ứng dụng các thành tựu đạt được trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã giúp cho quá trình tự động hóa sản xuất của con người ngày một hoàn thiện và tối ưu.

Đối với chuyên ngành cơ khí thì việc áp dụng công nghệ thông tin càng ngày cấp thiết và đã liên tục diễn ra trong quá trình sản xuất nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngày nay, việc lên bản vẽ thiết kế không chiếm nhiều thời gian của người thiết kế vì sự trợ giúp của các công cụ của công nghệ thông tin. Trong đó các phầm mềm hỗ trợ thiết kế đã luôn được dùng để tiến hành thiết kế chi tiết máy.
Đề tài: Khảo sát tính toán kiểm nghiệm cơ cấu piston – khuỷu trục – thanh truyền động cơ 831D5.000 trên xe Lancia có sử dụng phần mềm Catia.

Qua thời gian làm đồ án tốt nghiệp không những giúp cho em áp dụng các kiến thức đã  học ở trường mà còn có thể hiểu biết kiến thức nhiều hơn khi tiếp xúc với thực tế thiết kế. Nắm vững kết cấu, tính toán kiểm nghiệm chi tiết máy. Đặc biệt hiểu sâu hơn về cơ cấu khuỷu trục-thanh truyền trong động cơ đốt trong. Sự hổ trợ của công nghệ thông tin trong thiết kế. Sự hỗ trợ phần mềm Catia trong thiết kế mô phỏng chi tiết má

MỤC DÍCH Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
1. Khảo sát chung về động cơ 831D5000
2. Tính toán động học động lực học động cơ 831D5.000
3. Khảo sát cơ cấu piston – khuỷu trục – thanh truyền động cơ 831D5.000
4. Tính toán kiểm nghiệm cơ cấu piston – khuỷu trục – thanh truyền động cơ 831D5.000
5. Giới thiệu phần mềm catia
6. Xây dựng mô hình 3D cơ cấu piston – khuỷu trục – thanh truyền động cơ 831D5.000

Download tài liệu:Tại đây