Tải Đồ án – Khai thác hộp số tự động trên xe Ford Everest (Thuyết minh + Bản vẽ)

Đồ án – Khai thác hộp số tự động trên xe Ford Everest

Hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều loại ô tô đang được sử dụng rộng rãi và có xu hướng ngày càng tăng nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của nền kinh tế quốc dân. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Vì vậy, ngành công nghiệp ô tô đang được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Trong những năm gần đây ngành công nghiệp ô tô nước ta đã và đang dần nội địa hóa, khẳng định sự nỗ lực trong ngành công nghiệp ô tô. Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam để đến năm 2020 trở thành một ngành công nghiệp quan trọng của đất nước.
Để tăng hiệu quả sản xuất và làm cho người sử dụng thoải mái thì chất lượng ô tô không ngừng tăng cao, bằng cách nghiên cứu, cải tiến các cụm, các hệ thống nhằm đáp ứng được khả năng khai thác tối đa nhất của ô tô.
Chính vì vậy, em đã nhận đồ án tốt nghiệp với đề tài “ Khai thác hộp số tự động trên xe Ford Everest “

Nội dung đồ án gồm 4 phần chính:
Chương 1: Giới thiệu chung về xe Ford Everest
Chương 2: Tổng quan về hộp số tự động
Chương 3: Khai thác kỹ thuật hộp số tự động trên xe Ford Everest
Chương 4: Thiết kế van tháo piston ly hợp

Download tài liệu:Tại đây