Tải Đồ án - Khai thác kỹ thuật hộp số tự động U340E trên xe Toyota vios

Tải Đồ án – Khai thác kỹ thuật hộp số tự động U340E trên xe Toyota vios

Đồ án – Khai thác kỹ thuật hộp số tự động U340E trên xe Toyota vios

Hộp số tự động có nhiệm vụ:
– Truyền và biến đổi mômen từ động cơ tới bánh xe chủ động sao cho phù hợp giữa chế độ làm việc của động cơ và mômen cản sinh ra trong quá trình ôtô chuyển động
– Cắt dòng truyền mômen trong thời gian ngắn hoặc dài, thực hiện đổi chiều chuyển động nhằm tạo nên chuyển động lùi cho ôtô
– Thực hiện đổi chiều chuyển động nhằm tạo nên chuyển động lùi cho ôtô

Nội Dung bao gồm:
Chương I: Đặc Điểm Kết Cấu, Vận Hành Hộp Số Tự Động Trên Ô Tô
1.1 Nhiệm Vụ, Yêu Cầu Và Phân Loại Hộp Số Tự Động
1.1.1.  Nhiệm vụ
1.1.2.  Yêu cầu
1.1.3.  Phân loại
1.1.4.  Bố trí
1.2 Đặc Điểm Vận Hành Và Ưu Điểm Của Hộp Số Tự Động
1.2.1. Đặc điểm vận hành
1.2.2.  Ưu điểm của hộp số tự động.
1.2.3.  Đặc điểm chế độ chuyển số.
1.2.4.  Cơ chế đảm bảo quá trình chuyển số không rung, giật
Chương II: Hộp Số Tự Động U340E
2.1 Giới Thiệu
2.2 Kết Cấu Hộp Số U340E
2.2.1. Cấu tạo chung.
2.2.2. Biến mô thủy lực.
2.2.3. Hộp số hành tinh U340E.
2.2.4. Các phần tử điều khiển trong hộp số hành tinh.
2.2.5. Hệ thống thủy lực
Chương III: Tính Toán Các Phần Tử Thủy Lực Hộp Số U340E
3.1. Tính Toán Biến Mô Thủy Lực Hộp Số U340E
3.1.1. Thông số xe tham khảo.
3.1.2. Xây dựng đặc tính ngoài động cơ 1NZ-FE.
3.1.3. Xây dựng đặc tính phối hợp động cơ – biến mô.
3.1.4.  Xây dựng đặc tính trục ra biến mô.
3.1.5. Xây dựng đồ thị cân bằng lực kéo.
3.2 Tính Toán Phanh, Ly Hợp Trong Hộp Số Hành Tinh
3.2.1. Chức năng, bố trí các phanh và ly hợp trong hộp số U340E.
3.2.2. Tính toán phanh và ly hợp
3.3 Tính Toán Van Chuyển Số
3.4 Tính Toán Bình Tích Năng
Chương IV: Kiểm Tra Trạng Thái Kỹ Thuật
4.1 Xây Dựng Mạch Hiển Thị Đi Số
4.1.1. Mục đích.
4.1.2. Cơ sở lý thuyết
4.1.3. Xây dựng mạch hiển thị chuyển số.
4.2. Kiểm Tra Và Đánh Giá
4.2.1. Kiểm nghiệm
4.2.2. Đánh giá.
4.2.3. Kiểm tra trạng thái kỹ thuật hộp số.

Download Tài liệu : PDF