Tìm kiếm tài liệu

Tải Luận văn – Khai thác hệ thống xe Kamaz – 5320

Luận văn – Khai thác hệ thống xe Kamaz – 5320

– Phân tích đặc điểm kết cấu hệ thống lái xe KAMAZ – 5320
– Tính toán kiểm nghiệm động cơ
– hướng dẫn hệ thống lái trợ lực.

Nội dung gồm 4 chương:
Chương 1: giới Thiệu Chung Về Xe Kamaz – 5320
Chương 2: Đặc điểm kết cấu hệ thống lái xe Kamaz – 5320
Chương 3: Tính toán kiểm nghiệm dẫn động lái
Chương 4: Hướng dẫn khai thác sử dụng hệ thống lái xe Kamaz – 5320

Download tài liệu:Tại đây