Tải Luận văn - Khảo sát điều khiển hệ thống động cơ 2AZ FE của xe Toyota camry 2.4G sản xuất năm 2007

Tải Luận văn – Khảo sát điều khiển hệ thống động cơ 2AZ FE của xe Toyota camry 2.4G sản xuất năm 2007

Khảo sát điều khiển hệ thống động cơ 2AZ FE của xe Toyota camry 2.4G sản xuất năm 2007

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy Th.S. Hoàng Ngọc Dương và thầy KS. Phan Minh Hiếu đã giúp tôi thực hiện khóa luận: “Khảo sát hệ thống điều khiển động cơ 2AZ-FE của xe Toyota Camry 2.4G sản suất năm 2007” với mục đích:
– Tìm hiểu hệ thống điều khiển động cơ 2AZ-FE của xe Toyota Camry 2.4G sản suất năm 2007.
– Xây dựng các bài thực hành: giúp sinh viên ứng dụng ngay bài học lý thuyết và bài thực hành.
– Giúp sinh viên kiểm tra và đo đạc các thông số của hệ thống điều khiển động cơ 2AZ-FE của xe Toyota Camry 2.4G sản xuất năm 2007.
– Phục vụ cho công việc kiểm tra và sửa chữa sau này.

Nội dung bao gồm:
Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Tổng quan
Chương 3: Phương pháp và phương tiện
Chương 4: Kết quả và thảo luận
Chương 5: Kết luận và đề nghị

Download Tài liệu : PDF