Tải Đồ án – Khảo sát hệ thống làm mát động cơ xe Toyota Inova

Đồ án – Khảo sát hệ thống làm mát động cơ xe Toyota Inova

Sau quá trình học tập và trang bị những kiến thức về chuyên ngành động lực, sinh viên được giao nhiệm vụ thiết kế đồ án chuyên ngành, nhằm giúp cho sinh viên tổng hợp và khái quát lại những kiến thức đã học, từ kiến thức cơ sở đến kiến thức chuyên ngành. Qua quá trình thực hiện đồ án sinh viên tự rút ra nhận xét và kinh nghiệm cho bản thân trước khi bước vào công việc thực tế.
Em được nhận đề tài: “KHẢO SÁT HỆ THỐNG LÀM MÁT ĐỘNG CƠ TOYOTA INOVA ”
Trong phạm vi đồ án này, em chỉ giới hạn tìm hiểu một cách tổng quát về các phương pháp làm mát trong động cơ, các cơ cấu  hệ thống làm mát, các nguyên lý làm việc, các hư hỏng và cách sửa chữa của động cơ TOYOTA INOVA. Do kiến thức còn hạn chế, tài liệu tham khảo còn ít và điều kiện thời gian không cho phép nên đồ án tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong các thầy cô trong bộ môn chỉ bảo để đồ án em được hoàn thiện hơn.

Nội dung gồm 5 chương:
Chương I: Giới thiệu chung về hệ thống làm mát động cơ
Chương II: Cấu tạo, nguyên lý làm việc và những hư hỏng thường gặp
Chương III: Những hư hỏng thường gặp và cách khắc phục, sữa chữa
Chương IV: Quy trình tháo, kiểm tra sữa chữa và lắp hệ thống làm mát
Chương V: Kết luận và những kiến nghị

Download tài liệu : Tại đây