Tải Đồ án – Khảo sát hệ thống làm mát và tính toán kiểm tra két làm mát động cơ CA498

Đồ án – Khảo sát hệ thống làm mát và tính toán kiểm tra két làm mát động cơ CA498

Trong quá trình hoạt động của động cơ, nhiệt độ của buồng cháy tỏa ra rất lớn 2000÷2500 0 C. Với nhiệt độ như vậy nếu không làm mát hoặc làm mát không đủ sẽ gây ra nhiều tác hại như: cháy xupáp, dầu nhờn biến chất, gây bó piston và xecmăng trong xilanh, giảm hiệu suất và công suất của động cơ. Do vậy hệ thống làm mát động cơ là một trong các hệ thống để giải quyết những vấn đề đó.

Mục đích của đề tài là:
– Giúp cho sinh viên hiểu rõ về các phương án làm mát trong động cơ và vận dụng vào từng động cơ cụ thể.
– Khảo sát hệ thống làm mát động cơ CA498. Phương pháp kiểm tra sửa chữa hệ thống làm mát.
– Vận dụng lý thuyết truyền nhiệt, tính toán kiểm tra nhiệt két làm mát theo các thông số thực tế và rút ra nhận xét.

Với mục đích trên đề tài này có ý nghĩa không kém phần quan trọng đối với sinh viên ngành Cơ khí Giao thông chúng ta. Thông qua việc làm đề tài này đã góp phần cho sinh viên củng cố lại các kiến thức đã được học và tập cho sinh viên cách nghiên cứu làm việc độc lập, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc sau này của người kỹ sư tương lai.

Nội dung của đồ án bao gồm :
1. Mục đích và ý nghĩa đề tài
2. Giới thiệu về động cơ CA498
3. Giới thiệu chung về hệ thống làm mát động cơ
4. Khảo sát hệ thống làm mát động cơ CA498
5. Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục sửa chữa hệ thống làm mát
6. Tính toán kiểm nghiệm nhiệt két làm mát của động cơ CA498
7. Kết luận
8. Tài liệu tham khảo

Download tài liệu : Tại đây