Tải Khảo sát hệ thống nhiên liệu Common Rail động cơ Duratorq 2.4l

Khảo sát hệ thống nhiên liệu Common Rail động cơ Duratorq 2.4l

Trong xu thế hội nhập hiện nay, nền công nghiệp Việt Nam đang đứng những cơ hội đầy tiềm năng và ngành công nghiệp ô tô Việt Nam cũng không ngoại lệ. Ở nước ta số lượng ô tô hiện đại đang được lưu hành ngày càng một tăng. Các loại ô tô này đều được cải tiến theo hướng tăng công suất, tốc độ, giảm suất tiêu hao nhiên liệu, Điện tử hóa quá trình điều khiển và hạn chế mức thấp nhất thành phần ô nhiễm trong khí xã động cơ

Với sự phát triển mạnh mẽ của tin học trong vai trò dẫn đường, quá trình tự động hóa đã đi sâu vào các ngành sản xuất và các sản phẩm của chúng, Một trong số đó là ô tô. Nhờ sự giúp đỡ của máy tính để cái thiện quá trình làm việc nhằm đạt hiệu quả cao và chống ô nhiễm môi trường, tối ưu hóa quá trình điều khiển dẫn đến kết cấu của động cơ và ô tô thay đổi rất phức tạp, làm cho người sử dụng và cán bộ công nhân kỹ thuật ngành ô tô ở nước ta còn nhiều lúng túng và sai sót nên cần có những nghiên cứu cụ thể về hệ thống điện tử trên động cơ ô tô

Nội dung ” hệ thống nhiên liệu Common Rail động cơ Duratorq 2.4l” 
– Phần Thuyết Minh và tính toán:
1. Mục đích ý nghĩa đề tài
2. Tổng quan về động cơ Duratorq 2.4l
3. Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ Duratorq 2.4l
4. Tính toán và kiểm nghiệm hệ thống nhiên liệu động cơ Duratorq 2.4l
5. Chuẩn đoán hư hỏng và sửa chửa hệ thống nhiên liệu.
6. Kết luận
– Phần Bản Vẽ
1. Sơ đồ hệ thống nhiên liệu động cơ diesel. (A3)
2. Các dạng kết cấu bơm cao áp động cơ diesel. (A3)
3. Các dạng vòi phun động cơ diesel. (A3)
4. Sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiên liệu Common Rail động cơ Duratorq 2.4l. (A3)
5. Kết cấu bầu lọc động cơ Duratorq 2.4l.
6. Kết cấu bơm chuyển nhiên liệu động cơ Duratorq 2.4l. (A3)
7. Kết cấu bơm cao áp động cơ Duratorq 2.4l. (A3)
8. Kết cấu ống phân phối, van an toàn, cảm biến áp suất nhiên liệu, van điều khiển áp suất. (A3)
9. Kết cấu vòi phun của động cơ Duratorq 2.4l. (A3)
10. Kết cấu và mạch điện các cảm biến. (A3)
11. Sơ đồ mạch điện điều khiển. (A3)
12. Đồ thị công, động học và động lực học. (A3)

Download tài liệu:Tại đây