Tìm kiếm tài liệu

Kiến thức lý thuyết và bài tập Các phép toán số phức có đáp án

Tài liệu tổng hợp công thức, kiến thức và bài tập trắc nghiệm chuyên đề DẠNG ĐẠI SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC file Word và Pdf có đáp án chi tiết:
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Định nghĩa.
2. Môđun của số phức
3. Số phức liên hợp.
4. Phép toán trên tập số phức
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Download Ebook : PDF | Word