Kiến thức lý thuyết và bài tập Ứng Dụng Tích Phân có đáp án

Kiến thức lý thuyết và bài tập Ứng Dụng Tích Phân có đáp án

Tài liệu tổng hợp công thức, kiến thức và bài tập trắc nghiệm chuyên đề Ứng Dụng Tích phân file Word và Pdf có đáp án chi tiết:
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Diện tích hình phẳng
2. Thể tích vật thể và thể tích khối tròn xoay
B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
I- Câu hỏi tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
II-Câu hỏi tính tính thể tích vật tròn xoay giới hạn bởi các đường

Download Ebook : PDF | Word