Kiến thức và bài tập Phương trình, bất phương trình mũ có đáp án

Kiến thức và bài tập Phương trình, bất phương trình mũ có đáp án

Tài liệu Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề Phương trình, bất phương trình mũ file Word và Pdf có đáp án chi tiết:

Chủ đề 3.4. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Phương trình mũ cơ bản

2. Biến đổi, quy về cùng cơ số

3. Đặt ẩn phụ

4. Logarit hóa

5. Giải bằng phương pháp đồ thị

6. Sử dụng tính đơn điệu của hàm số

7. Sử dụng đánh giá

8. Bất phương trình mũ

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

C. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF | Word