Tìm kiếm tài liệu

Kiến thức và một số bài toán Lãi suất ngân hàng lớp 12 có đáp án

Tài liệu tổng hợp công thức, kiến thức và bài tập trắc nghiệm chuyên đề Lãi suất ngân hàng file Word và Pdf có đáp án chi tiết:

Chuyên đề: 6.1. LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. Các dạng toán về lãi suất ngân hàng

1. Lãi đơn

2. Lãi kép

3. Tiền gửi hàng tháng

4. Gửi ngân hàng và rút tiền gửi hàng tháng

5. Vay vốn trả góp

6. Bài toán tăng lương

II. Bài toán tăng trưởng dân số

III. Lãi kép liên tục

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF | Word