Lớp 12

Đề thi đánh giá năng lực 2021 có đáp án pdf

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2021 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 150 phút. Bài thi đánh giá năng lực tại ĐH Quốc gia TP.HCM chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để …

Xem thêm

30 bài tập trắc nghiệm Phóng xạ có đáp án

Câu 1: Phóng xạ là: A. quá trình hạt nhân nguyên tử phát các tia không nhìn thấy B. quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững C. quá trình hạt nhân nguyên tử hấp thụ năng lượng để phát ra các tia α, β. D. …

Xem thêm

30 bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 6 có đáp án

Câu 1: Tìm phát biểu sai về ánh sáng: A. Ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt. B. Tần số của ánh sáng càng lớn thì tính chất hạt của ánh sáng càng thể hiện rõ. C. Bước sóng của ánh sáng càng lớn thì tính chất hạt …

Xem thêm

15 bài tập trắc nghiệm Sơ lược về Laze có đáp án

Câu 1: Trong laze rubi có sự biến đổi năng lượng từ dạng nào sang quang năng? A. Quang năng B. Hiện tượng cảm ứng điện từ C. Nhiệt năng D. Điện năng Hiển thị đáp án – Trong laze rubi có sự biến đổi năng lượng từ quang năng sang …

Xem thêm