Hóa học 12

Hóa học vô cơ Hoàng Nhâm tập 3 PDF

Bộ sách Hóa học vô cơ của tác giả Hoàng Nhâm gồm ba cuốn tập 1, tập 2 và tập 3 tổng hợp đầy đủ các chủ đề và kiến thức của hóa học vô cơ. Nội dung cơ bản: Hóa học vô cơ tập 3: Chương 1: Phức chất Chương 2: …

Xem thêm

Hóa học vô cơ Hoàng Nhâm tập 2 PDF

Bộ sách Hóa học vô cơ của tác giả Hoàng Nhâm gồm ba cuốn tập 1, tập 2 và tập 3 tổng hợp đầy đủ các chủ đề và kiến thức của hóa học vô cơ. Nội dung cơ bản: Hóa học vô cơ tập 2 Chương 1: Hidro, oxi và nước …

Xem thêm

Hóa học vô cơ Hoàng Nhâm tập 1 PDF

Bộ sách Hóa học vô cơ của tác giả Hoàng Nhâm gồm ba cuốn tập 1, tập 2 và tập 3 tổng hợp đầy đủ các chủ đề và kiến thức của hóa học vô cơ. Nội dung cơ bản: Hóa học vô cơ tập 1 Chương 1: Những khái niệm cơ …

Xem thêm