Tìm kiếm tài liệu

Lịch sử 12

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 26 – Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 BÀI 26: ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI CÂU HỎI MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu hỏi 1: Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước như thế nào? A. Lực lượng sản xuất còn nhỏ bé, cơ sở …

Xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 24 – Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 24. VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC NĂM 1975 BIẾT Câu 1. Thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong hơn 20 năm tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954-1975) …

Xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 22 – Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 22. NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965-1973) NHẬN BIẾT: Câu 1. Ngày 7-2-1965 gắn với sự kiện lịch sử nào dưới đây? A. Mĩ …

Xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 21 – Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 21. XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) Phần I: Nhận biết. Câu 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng …

Xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 20 – Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 BÀI 20. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 – 1954) Câu 1. Bước vào Đông Xuân 1953 – 1954, âm mưu của Pháp – Mĩ là A. giành một thắng lợi quyết định để “kết thúc chiến tranh …

Xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 19 – Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 19. BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951-1953) I. Mức độ biết: Câu 1: Mục đích chủ yếu của việc tập trung quân Âu-Phi trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi (1950) là gì? Bình định …

Xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 18 – Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 BÀI 18: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1946-1950) Câu 1. Kết quả của cuộc chiến đấu chống Pháp ở Hà Nội của quân dân ta là A. giải phóng được thủ đô Hà Nội. B. …

Xem thêm