Sinh Học 12

Giải bài tập sinh học lớp 12 bài 45

Giải bài tập Sinh học 12 Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 45 trang 202: Hãy giải thích vì sao năng lượng truyền lên các bậc dinh dưỡng càng cao thì càng nhỏ dần. Lời …

Xem thêm

Giải bài tập sinh học lớp 12 bài 44

Giải bài tập Sinh học 12 Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 44 trang 195: Theo chiều mũi tên trong sơ đồ hình 44.1, hãy giải thích một cách khái quát sự trao đổi vật chất trong quần xã …

Xem thêm