Vật lý 12

30 bài tập trắc nghiệm Phóng xạ có đáp án

Câu 1: Phóng xạ là: A. quá trình hạt nhân nguyên tử phát các tia không nhìn thấy B. quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững C. quá trình hạt nhân nguyên tử hấp thụ năng lượng để phát ra các tia α, β. D. …

Xem thêm

30 bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 6 có đáp án

Câu 1: Tìm phát biểu sai về ánh sáng: A. Ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt. B. Tần số của ánh sáng càng lớn thì tính chất hạt của ánh sáng càng thể hiện rõ. C. Bước sóng của ánh sáng càng lớn thì tính chất hạt …

Xem thêm