Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12

30 bài tập trắc nghiệm Phóng xạ có đáp án

Câu 1: Phóng xạ là: A. quá trình hạt nhân nguyên tử phát các tia không nhìn thấy B. quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững C. quá trình hạt nhân nguyên tử hấp thụ năng lượng để phát ra các tia α, β. D. …

Xem thêm

30 bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 6 có đáp án

Câu 1: Tìm phát biểu sai về ánh sáng: A. Ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt. B. Tần số của ánh sáng càng lớn thì tính chất hạt của ánh sáng càng thể hiện rõ. C. Bước sóng của ánh sáng càng lớn thì tính chất hạt …

Xem thêm

15 bài tập trắc nghiệm Sơ lược về Laze có đáp án

Câu 1: Trong laze rubi có sự biến đổi năng lượng từ dạng nào sang quang năng? A. Quang năng B. Hiện tượng cảm ứng điện từ C. Nhiệt năng D. Điện năng Hiển thị đáp án – Trong laze rubi có sự biến đổi năng lượng từ quang năng sang …

Xem thêm

30 bài tập trắc nghiệm Mẫu nguyên tử Bo có đáp án

Câu 1: Mẫu nguyên tử của Bo khác mẫu nguyên tử của Rơ – dơ – fo ở điêm nào? A. Vị trí của hạt nhân và các êlectron trong nguyên tử. B. Dạng quỹ đạo của các êlectron. C. Lực tương tác giữa hạt nhân và êlectron. D. Nguyên tử …

Xem thêm