Tìm kiếm tài liệu

Luận văn

Chia sẻ tài liệu Luận văn, báo cáo bài tập lớn

Tải Báo cáo đồ án – Nghiên cứu giao thức SIP

Báo cáo đồ án – Nghiên cứu giao thức SIP SIP (Session Initiation Protocol-Giao thức khởi tạo phiên) là một giao thức điều khiển lớp ứng dụng mà có thể thiết lập, chuyển đổi và kết thúc các phiên đa phương tiện như các cuộc điện thoại Internet. SIP cũng …

Xem thêm

Tải Tiểu luận – Video streaming

Tiểu luận – Video streaming Video streaming được định nghĩa là một “dòng chảy” video.nghĩa là video được truyền liên tục từ một nguồn đến một đích nào đó thông qua internet. Video streaming thường được sử dụng trong lĩnh vực giải trí và dạy học,dùng để lưu trữ các …

Xem thêm