Tải Luận văn – Robot tự hành

Luận văn – Robot tự hành

Robot tự hành (Mobile Robot) là một thành phần có vai trò quan trọng trong ngành Robot học. Cũng với sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống Cơ – Điện tử, robot tự hành ngày một được hoàn thiện và càng cho thấy lợi ích của nó trong công nghiệp và sinh hoạt.

Một vấn đề rất được quan tâm khi nghiên cứu về robot tự hành là làm thế nào để robot có thể di chuyển tới một vị trí xác định mà có thể tự động tránh được các chướng ngại vật trên đường đi. Tiểu luận này có mục đích đưa ra các phương pháp để giải quyết vấn đề trên. Trong phần một, chúng tôi xét 2 cách giải bài toán tìm đường cục bộ và toàn cục đối với một robot có mô hình động học cho trước, sau đó tiến hành mô phỏng thử nghiệm trên máy tính. Phần hai của tiểu luận tập trung vào giới thiệu các cảm biến, các mạch phần cứng điều khiển một robot tự hành cụ thể đã cho chạy thử.

Nội dung của ” Luận văn – Robot tự hành” bao gồm:
Phần 1. Giải bài toán tìm đường tránh vật cản cho robot tự hành
I. Giới thiệu về robot tự hành
II. Mô hình động học robot tự hành
III. Giải bài toán tìm đường cho robot tự hành
Phần 2. Cấu tạo phần cứng và các phương pháp điều khiển trong robot tự hành
I. Các loại cảm biến
II. Mạch điều khiển Robot
III. Các phương pháp điều khiển trong Robot tự hành
IV. Xây dựng một bài toán cho Robot tự hành
V. Hạn chế Robot và phương pháp khắc phục

Nguồn tham khảo:
[1] Giải bài toán cục bộ tránh vật cản cho robot tự hành- Báo cáo Hội nghị Cơ-Điện tử lần thứ I
[2] Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế kết cấu cơ khí và hệ thống điều khiển Robot tự hành – ATPRO (K45-KSTN-ĐHBKHN)
[3] Họ vi điều khiển 8051- Tống Văn On
[4] Datasheetarchive.com.

Download tài liệu:PDF