Kỹ thuật – Cơ khí

Tải Đồ án – Thiết kế động cơ đốt xăng V8

Đồ án – Thiết kế động cơ đốt xăng V8 Những năm gần đầy, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh. Bên cạnh đó kỹ thuật của nước ta cũng từng bước tiến bộ. Trong đó phải nói đến ngành động lực và sản xuất ôtô, chúng ta …

Xem thêm