Tải Luật Thương Mại

Tải Luật Thương Mại

Luật Thương Mại
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Ngày 14/6/2005, Quốc hội ban hành Luật Thương mại số 36/2005/QH11, áp dụng đối với các cá nhân hoạt động thường xuyên, độc lập; Các thương nhân hoạt động thương mại; Các tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan tới thương mại

Danh sách chương:
Chương 1: Những Quy Định Chung
Chương 2: Mua Bán Hàng Hóa
Chương 3: Cung Ứng Dịch Vụ
Chương 4: Xúc Tiến Thương Mại
Chương 5: Các Hoạt Động Trung Gian Thương Mại
Chương 6: Một Số Hoạt Động Thương Mại Cụ Thể Khác
Chương 7: Chế Tài Trong Thương Mại Và Giải Quyết Tranh Chấp Trong Thương Mại
Chương 8: Xử Lý Vi Phạm Pháp Luật Về Thương Mại
Chương 9: Điều Khoản Thi Hành

Download tài liệu:PDF