Download Sách Luyện Siêu Trí Nhớ 4000 Từ Vựng Tiếng Anh Ebook (Bản đầy đủ)

Download Sách Luyện Siêu Trí Nhớ 4000 Từ Vựng Tiếng Anh Ebook (Bản đầy đủ)

Luyện Siêu Trí Nhớ 4000 Từ Vựng Tiếng Anh

Bộ sách “Luyện siêu trí nhớ 4000 từ vựng tiếng anh” gồm 6 quyển là cách học tiếng anh hiệu quả theo cách người Do Thái. Đó là cách nhớ từ vựng lâu hơn, áp dụng từ vựng cho các cụm từ, các câu chuyện, hình ảnh, giúp người học dễ dàng ứng dụng vào trong thực tế.

Chúc các bạn học tốt tiếng Anh !

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : Here