Luyện tập chung sgk trang 137, 138 sgk Toán lớp 4

Luyện tập chung sgk trang 137, 138 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập chung trong SGK trang 137, 138 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 137 SGK Toán 4): Tính :

Tính 5/9 chia 4/7 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 5/9 chia 4/7 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 137 SGK Toán 4): Tính ( theo mẫu):

Mẫu

Tính (theo mẫu) trang 137 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Ta có thể viết gọn như sau:Tính (theo mẫu) trang 137 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Tính (theo mẫu) trang 137 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính (theo mẫu) trang 137 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 138 SGK Toán 4): Tính :

Tính 3/4 x 2/9 + 1/3 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 3/4 x 2/9 + 1/3 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 138 SGK Toán 4): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằngMột mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài | Để học tốt Toán 4chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó.

Lời giải:

Chiều rộng của mảnh vườn là:

60 xMột mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài | Để học tốt Toán 4= 36(m)

Chu vi của mảnh vườn là:

(60 + 36) x 2 = 192 (m)

Diện tích của mảnh vườn là:

60 x 36 = 2160 (m2)

Đáp số: 192m và 2160m2