Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập trang 134 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Luyện tập trong SGK trang 134 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 134 SGK Toán 4):

Viết tiếp vào chỗ chấm trang 134 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Viết tiếp vào chỗ chấm trang 134 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 Viết tiếp vào chỗ chấm trang 134 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 134 SGK Toán 4): Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dàiTính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4/5m và chiều rộng 2/3m | Để học tốt Toán 4m và chiều rộngTính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4/5m và chiều rộng 2/3m | Để học tốt Toán 4m.

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật là:

Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4/5m và chiều rộng 2/3m | Để học tốt Toán 4(m)

Đáp số:Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4/5m và chiều rộng 2/3m | Để học tốt Toán 4m

Bài 3 (trang 134 SGK Toán 4): May một chiếc túi hếtMay một chiếc túi hết 2/3m vải. Hỏi may 3 chiếc túi hết mấy mét vải | Để học tốt Toán 4m vải. Hỏi may 3 chiếc túi hết mấy mét vải ?

Lời giải:

May 3 chiếc túi hết số vải là:

May một chiếc túi hết 2/3m vải. Hỏi may 3 chiếc túi hết mấy mét vải | Để học tốt Toán 4x 3 = 2 (m)

Đáp số: 2m vải