Tìm kiếm tài liệu

Luyện tập trang 143 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập trong SGK trang 143 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 143 SGK Toán 4): Tính diện tích hình thoi, biết:

a) Độ dài các đường chéo là 19 cm và 12 cm;

b) Độ dài các đường chéo là 30cm và 7dm. (Giảm tải bỏ)

Lời giải:

a, Diện tích hình thoi là:

Tính diện tích hình thoi, biết Độ dài các đường chéo là 19 cm và 12 cm | Để học tốt Toán 4= 114 (cm2)

b,

Cách 1:

Đổi 7dm = 70cm

Diện tích hình thoi là:

Tính diện tích hình thoi, biết Độ dài các đường chéo là 19 cm và 12 cm | Để học tốt Toán 4= 1050 (cm2)

Cách 2:

Đổi 30cm = 3dm

Tính diện tích hình thoi, biết Độ dài các đường chéo là 19 cm và 12 cm | Để học tốt Toán 4(dm2)

Đáp số: a, 114cm2 và b, 1050cm2

Bài 2 (trang 143 SGK Toán 4): Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14 cm và 10 cm. Tính diện tích miếng kính đó.

Lời giải:

Diện tích miếng kính là:

Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14 cm và 10 cm. Tính diện tích miếng kính đó | Để học tốt Toán 4= 70 (cm2)

Đáp số: 70cm2

Bài 3 (trang 143 SGK Toán 4): Cho bốn hình tam giác như hình bên :

a) Hãy xếp bốn hình tam giác đó thành một hình dưới đây :

Cho bốn hình tam giác như hình bên. Hãy xếp bốn hình tam giác đó thành một hình dưới đây | Để học tốt Toán 4

b) Tính diện tích hình thoi.

Cho bốn hình tam giác như hình bên. Hãy xếp bốn hình tam giác đó thành một hình dưới đây | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a, Xếp như hình dưới

Cho bốn hình tam giác như hình bên. Hãy xếp bốn hình tam giác đó thành một hình dưới đây | Để học tốt Toán 4

b, Hình chéo thứ nhất của hình thoi dài:

2 x 2 = 4 (cm)

Đường chéo thứ 2 của hình thoi dài:

3 x 2 = 6 (cm)

Diện tích hình thoi là:

Cho bốn hình tam giác như hình bên. Hãy xếp bốn hình tam giác đó thành một hình dưới đây | Để học tốt Toán 4= 12 (cm2)

Nói thêm: Vì diện tích hình thoi bằng độ dài đường chéo này nhân vớiCho bốn hình tam giác như hình bên. Hãy xếp bốn hình tam giác đó thành một hình dưới đây | Để học tốt Toán 4độ dài đường chéo kia nên sau bước giải đầu, có thể tính ngay :

Diện tích hình thoi là :

4 × 3 = 12 (cm2)

Bài 4 (trang 144 SGK Toán 4): Thực hành:

Gấp tờ giấp hình thoi ( theo hình vẽ) để kiểm tra các đặc điểm sau đây của hình thoi :

– Bốn cạnh đều bằng nhau.

– Hai đường chéo vuông góc với nhau.

– Hai đường chéo cắt nahu tại trung điểm của mỗi đường.

Thực hành Gấp tờ giấp hình thoi ( theo hình vẽ) để kiểm tra các đặc điểm sau đây của hình thoi | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Học sinh làm theo yêu cầu và gợi ý từ hình vẽ.