Lý thuyết Sinh 12 Bài 46: Thực hành Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Lý thuyết Sinh 12 Bài 46: Thực hành Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Lý thuyết Sinh học lớp 12 Bài 46: Thực hành Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

1. Nội dung kiến thức

a. Tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có sẵn trong tựnhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người (rừng cây, các động vật, thực vật quý hiếm, các mỏ khoáng sản, các nguồn nước, dầu, khí…)

b. Các dạng tài nguyên thiên nhiên

2. Tiến hành

– Xem phim, tranh ảnh minh hoạ về các dạng tài nguyên thiên nhiên

– Các hình thức khai thác, sử dụng gây ô nhiễm môi trường

Các hình thức gây ô nhiễm môi trường Nguyên nhân gây ô nhiễm Đề xuất biện pháp khắc phục
Ô nhiễm không khí:

– Ô nhiễm từ sản xuất công nghiệp tại các nhà máy, làng nghề …

– Ô nhiễm do phương tiện giao thông.

– Ô nhiễm từ đun nấu tại gia đình.

– Do công nghệ lạc hậu.

– Do chưa có biện pháp hữu hiệu …

– Sử dụng thêm nhiều nguyên liệu sạch.

– Lắp đặt thêm các thiết bị lọc khí cho các nhà máy.

– Xây dựng thêm nhiều công viên xanh.

Ô nhiễm chất thải rắn:

– Đồ nhựa, cao su, giấy …. – Xác sinh vật , phân thải ra từ sản xuất nông nghiệp

– Rác thải từ bệnh viện

– Giấy gói , túi ni lông

– Do chưa chấp hành quy định về xử lí rác thải công nghiệp, y tế …

– Do ý thức của ngươìdân về bảo vệ môi trường chưa cao

– Xây dựng thêm nhà máy tái chế chất thải.
Ô nhiễm nguồn nước:

Nguồn nước thải ra từ các nhà máy , khu dân cư mang nhiều chất hữu cơ, hoá chất, vi sinh vật gây bệnh ……

Do chưa có nơi xử lí nước thải. Xây dựng nhà máy xử lí nước thải.
Ô nhiễm hoá chất độc:

– Hoá chất độc thải ra từ các nhà máy.

– Thuốc trừ sâu dư thừa trong quá trình sản xuất nông nghiệp ….

Do sử dụng hoá chất độc hại không đúng quy định. – Xây dựng nơi quản lí chặt chẽ các chất gây nguy hiểm.

– Hạn chế sử dụng hoá chất, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp,…

Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh

Sinh vật truyền bệnh cho người và sinh vật khác như muỗi, giun sán ,…..

– Do không thường xuyên làm vệ sinh môi trường.

– Do ý thức của người dân chưa cao,…

Giáo dục để nâng cao ý thức cho mọi người về ô nhiễm và cách phong tránh.

– Hướng khắc phục suy thoái môi trường và sử dụng bền vũng tài nguyên thiên nhiên