Tải Máy tiện đứng 1540

Tải Máy tiện đứng 1540

Máy tiện đứng 1540

nội dung của ‘ máy tiện đứng 1540″ bao gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về nhóm máy tiện
1.1. Đặc điểm công nghệ
1.2. Đặc tính phụ tải
1.3. Tính chọn công suất cho động cơ truyền động chính
1.4. Yêu cầu truyền động và trang bị điện của máy tiện.

Chương 2: Phân tích sơ đồ truyền động điển hình cho máy tiện đứng 1540
2.1.  Phân tích sơ đồ.
2.2. Các thiết bị khác.
2.3. Thuyết minh sơ đồ máy tiện đứng 1540.
1.  Quá trình khởi động quay thuận
2.  Quá trình khởi động quay nghịch
3.  Chế độ thử máy
4. Quá trình hãm dừng
5. Điều chỉnh tốc độ.
6.  Chế độ tiện cắt

Chương 3: Phân tích ứng dụng của máy tiện đứng trong công nghiệp
3.1. Ứng dụng của máy tiện đứng 1540
3.2. Các máy tiện khác

Download tài liệu:Tại đây