Mẹo vặt

Mẹo vặt cuộc sống

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện Online

Để đóng tiền gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện online bạn truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc Gia trực trực tuyến tại: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-bhxh-bhyt.html và làm theo các bước hướng dẫn dưới đây: Bước 1: Đăng ký Tài khoản trên Cổng dịch vụ Công quốc gia (ai đã …

Xem thêm