Tải Đồ án - Mô phỏng sự hòa trộn các loại lưu chất khác nhau trong máy khuấy

Tải Đồ án – Mô phỏng sự hòa trộn các loại lưu chất khác nhau trong máy khuấy

Đồ án – Mô phỏng sự hòa trộn các loại lưu chất khác nhau trong máy khuấy

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế là nhu cầu về các sản phẩm tiêu dùng ngày tăng cao như các sản phẩm về thực phẩm, các sản phẩm về tiêu dùng, công nghiệp hoá chất, công nghiệp hoá dược ….. Trong các ngành công nghiệp này quá trình khuấy trộn đóng vai trò rất quan trọng nó ảnh hưởng lớn
đến chất lượng sản phẩm. Ví dụ như trong công ,nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp sản xuất phân bón, công nghiệp đồ uống, công nghiệp hoá chất và đặc biệt trong nông nghiệp. Trong nông nghiệp quá trình khuấy trộn dùng để hoà trộn các loại phân bón, thuốc trừ sâu và các loại thuốc bón lá và các chế
phẩm sinh học.

Chất lượng hoà trộn trong quá trình khuấy là sự trộn đồng đều giữa các pha là chỉ tiêu quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và đánh giá hiệu quả của máy khuấy. Trong quá tình khuấy buồng hoà trộn có vai trò quan trọng nhất quyết định chất lượng của hỗn hợp sau khi khuấy.

Ở ngoài nước, một số cơ quan và tổ chức nước ngoài đã có những nghiên cứu tính toán về động lực học của máy khuấy trong một số ngành công nghiệp như công nghiệp thực phẩm, công nghiệp polyme, công nghiệp hoá chất…và cũng đạt được một số thành công nhất định.

Trong nước,một số đơn vị thuộc các viện nghiên cứu và các trường đại học như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Công nghiệp, Viện cơ khí… đã đầu tư nghiên cứu tính toán thiết kế máy khuấy trộn và bước đầu thu được những kết quả quan trọng nhưng do hạn chế về thời gian cũng như kinh phí mà quá trình nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn. Việc tính toán thiết kế máy khuấy có chức năng vừa khuấy trộn và phun liên tục phục vụ cho mục đích nông nghiệp chưa được đầu tư nghiên cứu một cách sâu sắc

Như vậy việc nghiên cứu tính toán, thiết kế và mô phỏng buồng hoà trộn liên tục trở thành một nhu cầu thiết yếu có vai trò quan trọng với sự phát triển của một số ngành công nghiệp đặc biệt với ngành phát triển nông nghiệp trong
nước

Nội dung bao gồm:
Chương  1: Tổng Quan Về Thiết Bị Khuấy
1.1. Khái niệm máy khuấy
1.2. Ứng dụng của máy khuấy trong đời sống xã hội
1.3. Phân loại và cấu tạo máy khuấy
Chương 2: Cơ Sở Lý Thuyết
2.1. Lý thuyết về sự trao đổi năng lượng giữa dòng chất lỏng và bánh công tác
2.2. Lý thuyết và các phương pháp tính toán thiết kế cánh hướng trục theo phương pháp phân bố xoáy
2.3.  Cơ sở lý thuyết mô hình VOF ( Volume of fliud) trong Ansys Fluent.
Chương  3: Tính Toán Và Mô Phỏng Buồng Hòa Trộn
3.1. Mô hình buồng hòa trộn
3.2. Tính toán các kích thước cơ bản
3.3. Mô phỏng số quá trình hòa trộn
3.3 Phân tích kết quả

Download Tài liệu : PDF