Tải Luận văn - Nâng cao hiệu quả sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép cho hệ thống phát điện đồng trục trên tầu thủy

Tải Luận văn – Nâng cao hiệu quả sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép cho hệ thống phát điện đồng trục trên tầu thủy

Luận văn – Nâng cao hiệu quả sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép cho hệ thống phát điện đồng trục trên tầu thủy

Luận án đi sâu nghiên cứu hệ thống phát điện đồng trục trên tầu thủy, đặc biệt là hệ thống phát điện đồng trục sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép, để đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất điện năng, góp phần giảm tiêu thụ nhiên liệu và giảm chi phí vận hành trên tàu thủy.

Nội dung của luận án gồm 4 chương:
– Chương 1: Trình bày tổng quan về máy phát điện đồng trục trên tàu thủy và các ưu nhược điểm của nó, các cấu trúc phần cổ và phần diện của các máy phát đồng trục trong thực tế. Từ đó lựa chọn giải pháp hiệu quả nhất là sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép, phân tích các công trình nghiên cứu liên quan về điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện. Ðề xuất phương hướng giải quyết để nâng cao hiệu quả sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép trong máy phát đồng trục trên tầu thủy.
– Chương 2: Trình bày đề xuất, cơ sở khoa học và mô hình toán của cấu trúc hệ thống phát điện đồng trục sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép trên cơ sở kỹ thuật đồng dạng tín hiệu rotor, chứng minh và chỉ ra các ƣu điểm của cấu trúc mới đề xuất. Ðồng thời, trong chương 2 cũng nghiên cứu, đề xuất xác định tỷ lệ truyền của hộp số của máy phát đồng trục để hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao nhất.
– Chương 3: Xây dựng mô hình và thực hiện mô phỏng hệ thống trên phần mềm Matlab để kiểm chứng các kết quả thu được ở chương 2. Ðồng thời đưa ra cách thức chỉnh định và vận hành hệ thống. Từ đó phân tích sâu hơn và khẳng định thêm các ưu điểm của cấu trúc mới đề xuất.
– Chương 4: Thiết lập hệ thống điều khiển hệ thống phát điện đồng trục sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép trên cơ sở kỹ thuật đồng dạng tín hiệu rotor.
Kết luận và một số vấn đề cần nghiên cứu tiếp.

Download Tài liệu : PDF