Download sách New Toeic – Từ Và Cụm Từ Ebook (PDF+Audio Mp3)

New Toeic – Từ Và Cụm Từ (PDF+Audio Mp3)
Tác giả: Susan Chyn, Eric Hansen

“New Toeic – Từ Và Cụm Từ ” là quyển sách khá hiếm bởi được xuất bản với số lượng ít . Sách bao gồm 750 từ và cụm từ thường gặp trong bài TOEIC trong đó gồm 600 từ đơn + 150 cụm từ TOEIC thường hay xuất hiện mỗi từ đều có phiên âm, nghĩa tiếng Việt, ví dụ rõ ràng. Đặc biệt sách được sắp xếp theo chủ đề và phiên âm Việt, giải nghĩa và thêm các từ trái nghĩa, đồng nghĩa.

Quyển sách gồm 5 nội dung chính giúp bạn chắc chắn đạt điểm cao:
– Tập hợp 600 từ đơn thường dùng trong kỳ thi TOEIC
– Tập hợp 150 cụm từ thường dùng trong kỳ thi TOEIC
– Phân loại theo từng chủ đề và tình huống, dễ học, dễ nhớ
– Câu ví dụ + phân tích rõ ràng, giảng giải cách dùng, dễ tiếp thu
– Từ đồng nghĩa, phản nghĩa + từ phái sinh + từ biến thể.

Các chủ đề từ vựng trong sách gồm có:
1. Thương mại tổng quát
2. Hành chính văn phòng
3. Nhân sự
4. Thu mua
5. Tài chính và ngân sách
6. Các vấn đề về quản lý
7. Nhà hàng và sự kiện
8. Du lịch
9. Giải trí
10. Sức khỏe
11. 150 cụm từ sắp xếp theo thứ tự alphabet

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook PDF+Audio Mp3 : Here