Tải Nghiên cứu công nghệ Hybrid của ô tô và ứng dụng cho xe máy

Nghiên cứu công nghệ Hybrid của ô tô và ứng dụng cho xe máy

Thế giới đang đứng trước hai vấn đề lớn là năng lượng và môi trường.
Trong khi đó, các phương tiện giao thông đóng một vai trò rất quan trọng trong cả hai vấn đề này. Do vậy, các phương tiện như xe Hybrid, đang được nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Đồ án tốt nghiệp có bố cục cụ thể như sau:
Chương 1: Tìm hiểu về công nghệ hybrid.
Chương 2: Thiết kế, tính toán phối hợp nguồn động lực cho xe máy hybrid.
Chương 3: Tìm hiểu nguyên lý mô phỏng phối hợp nguồn động lực hybrid cho xe máy bằng phần mềm ADVISOR.

Mục lục
Chương 1: Tìm hiểu về công nghệ hybrid.
1.1 Khái quát công nghệ hybrid. trong xe hơi
1.1.1 Khái niệm chung
1.1.2 Ô tô hybrid.
1.2 Tìm hiểu một số dạng dẫn động hybrid.
1.2.1 Hệ thống hybrid nối tiếp
1.2.2 Hệ dẫn động hybrid song song
1.2.3 Hệ dẫn động hybrid hỗn hợp song song –  nối tiếp
1.2.4 Hệ dẫn động hybrid với mô-tơ có sato động
1.2.5 Hệ dẫn động hybrid song song một trục

Chương 2: Thiết kế, tính toán phối hợp nguồn động lực cho xe máy hybrid.
2.1 Các dạng kết nối công suất trong công nghệ hybrid
2.1.1 Hệ thống truyền lực hybrid dùng bộ kết nối mômen
2.1.2 Hệ thống truyền lực hybrid dùng bộ kết nối tốc độ
2.1.3  Hệ thống truyền lực hybrid dùng bộ kết nối hỗn hợp mô-men và tốc độ
2.2 Thiết kế và tính toán hệ dẫn động xe máy hybrid
2.2.1 Lựa chọn phương án phối hợp nguồn động lực hybrid cho xe máy
2.2.2 Chiến lược điều khiển của xe máy hybrid
2.2.3 Tính chọn các thành phần trong hệ dẫn động hybrid cho xe máy
2.3 Thiết kế bộ bánh răng hành tinh cho hệ dẫn động xe máy hybrid
2.3.1 Tính toán các tỉ số số răng giữa các cặp bánh răng trong bộ truyền cơ sở
2.3.2 Tính toán thiết kế các thông số của bánh răng
2.3.3 Tính toán thiết kế trục
2.4 Bảng giá trị mô-men chống uốn tai các tiết diện

Chương 3: Tìm hiểu nguyên lý mô phỏng phối hợp nguồn động lực hybrid cho xe máy bằng phần mềm ADVISOR.
3.1 Cơ sở mô phỏng trong ADVISOR
3.2 Phương pháp mô phỏng bằng ADVISOR
3.3 Nguyên lý mô phỏng nguồn động lực hybrid cho xe máy bằng ADVISOR
3.3.1  Nguyên lý mô phỏng xe máy hybrid với hệ dẫn động thông thường
3.3.2  Nguyên lý mô phỏng xe máy với hệ dẫn động hybrid hỗn hợp

Download tài liệu:PDF