Báo cáo bài tập – Nghiên cứu hệ điều hành nhúng thời gian thực Freertos

Nghiên cứu hệ điều hành nhúng thời gian thực Freertos

Ngày nay, cùng với sự phát triển chung của công nghệ, lĩnh vực hệ điều hành đã có những bước tiến dài trong quá trình hình thành và phát triển của mình.

Từ sự khởi đầu đơn giản có bản quyền trên máy tính cá  nhân như Hệ điều hành DOS, tiến lên các phiên bản Windows như win3.1 rồi win95, win 98 … mới đây nhất là hệ điều hành đa nhiệm thời gian thực Win7, bên cạnh đó phải kể đến các hệ điều hành mã nguồn mở như Max OS, Linux, Ubuntu… hiện nay đã xuất hiện những hệ điều hành dành cho điện thoại đi động như Windown Mobile, và đặc biệt trong lĩnh vực điện tử có những hệ điều hành chuyên biệt cho các chip xử lý như VxWork, uCLinux, FreeRTOS, OpenRTOS và SAFERTOS…Trong đó cần phải nói đến FreeRTOS, với tính thời gian thực và các ưu điểm đã giải quyết nhiều yêu cầu trong công nghệ vi xử lý.

Đề tài “Nghiên cứu hệ điều hành nhúng thời gian thực Freertos” bao gồm 4 phần:
Phần I: Mở đầu
( Trình bày về tình hình nghiên cứu về đề tài trong và ngoài nước, mục tiêu của đề tài)
Phần II: giới thiệu HDH nhúng thời gian thực Freertos và vi điều khiển Atmega 128
( Trình bày nguyên lý hệ điều hành nói chung và giải thích các khái niệm, trình bày về  Freertos và vi điều khiển Atmega 128)
Phần III: Các bước thiết kế ứng dụng minh họa
( Trình bày Các bước thiết kế ứng dụng trên HDH Freertos)
Phần IV: Kết quả đạt được và đánh giá
( Nêu ra những kết quả đạt được và đánh giá chung)

Download tài liệu : Tại đây