Tải Luận văn - Nghiên cứu khả năng tản xạ tia X của một số vật liệu Polime composite dùng để may áo bảo hộ cản xạ

Tải Luận văn – Nghiên cứu khả năng tản xạ tia X của một số vật liệu Polime composite dùng để may áo bảo hộ cản xạ

Nghiên cứu khả năng tản xạ tia X của một số vật liệu Polime composite dùng để may áo bảo hộ cản xạ

Ngày nay, bức xạ đã được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau: năng lượng, kiểm tra vật liệu, nghiên cứu tinh thể, nghiên cứu cổ vật. Và đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, tia X được sử dụng hầu hết trong các thiết bị y tế khác nhau: xạ trị, chụp X quang, chụp City cắt lớp,…Bên cạnh những lợi ích to lớn mà bức xạ hạt nhân, cụ thể là tia X đem lại. Vấn đề an toàn bức xạ – an toàn tia X đối với bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân là rất quan trọng.

Để đảm bảo an toàn cho những người làm việc trong môi trường có tia X như vậy, ngoài các phương tiện bảo vệ như phòng kín độc lập, bọc chì thiết bị, hay màn chắn,…Thì quần áo bảo hộ cản xạ là một trong những phương tiện rất quan trọng và
cần thiết. Hiện tại, Việt Nam chưa có một tổ chức hay công ty nào sản xuất quần áo bảo hộ cản xạ, các loại vải, cũng như các loại vật liệu cản xạ. Vì vậy việc “nghiên cứu khả năng cản xạ tia X của một số vật liệu Polymer composite dùng để may áo bảo hộ cản xạ” là một việc làm cần thiết nhằm tìm ra các loại vật liệu và khả năng cản xạ của chúng để may áo bảo hộ cản xạ.

Nội dung bao gồm:
Chương I: Nghiên Cứu Tổng Quan
Chương II: Nội Dung Và Phương Pháp Nghiên Cứu
Chương III: Kết Qủa Và Bàn Luận

Download Tài liệu : PDF