Tải Báo cáo đồ án – Nghiên cứu kỹ thuật tấn công mạng LAN và giải pháp đảm bảo an toàn mạng LAN

Nghiên cứu kỹ thuật tấn công mạng LAN và giải pháp đảm bảo an toàn mạng LAN

Công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống nói chung và các mặt công tác của lực lượng Công an nói riêng. Với nhu cầu trao đổi thông tin, bắt buộc các cơ quan, tổ chức phải hoà mình vào mạng toàn cầu Internet. An toàn và bảo mật thông tin là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu, khi thực hiện kết nối mạng nội bộ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức với Internet.

Ngày nay, các biện pháp an toàn thông tin cho máy tính cá nhân cũng như các mạng nội bộ đã được nghiên cứu và triển khai. Tuy nhiên, vẫn thường xuyên có các mạng bị tấn công, có các tổ chức bị đánh cắp thông tin,…gây nên những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Không chỉ các vụ tấn công tăng lên nhanh chóng mà các phương pháp tấn công cũng liên tục được hoàn thiện. Điều đó một phần do các nhân viên quản trịhệ thống ngày càng đề cao cảnh giác. Vì vậy việc kết nối mạng nội bộ của cơ quan tổ chức mình vào mạng Internet mà không có các biện pháp đảm bảo an ninh thì cũng được xem là tự sát.

Trong công tác Công an, việc nghiên cứu các kỹ thuật tấn công, phòng thủ, giải pháp đảm bảo an toàn trong mạng nôi bộ có vai trò rất quan trọng. Qua kiểm tra các hệ thống trên mạng máy tính Bộ Công an, bộ phận an toàn thông tin đã phát hiện được nhiều thiết bị kết nối trên mạng có lỗ hổng an ninh cho phép hacker hoặc phần mềm gián điệp xâm nhập được. Sự tồn tại của những lỗ hổng an ninh này có thể gây ra những hậu quả như: làm mất hoặc lộ lọt thông tin, là điểm yếu để hacker hoặc phần mềm gián điệp tấn công các máy tính khác trên mạng.v.v… Ngoài ra, nhiều đơn vị hiện nay đang sử dụng các đường điện thoại để tổ chức kết nối mạng cho các máy tính ở xa, tạo ra những lỗ hổng an ninh lớn trên mạng máy tính Bộ Công an.

Xuất phát từ những lý do trên em đã quyết định lựa chọn đi sâu phân tích và nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật tấn công mạng LAN và xây dựng giải pháp đảm bảo an toàn mạng LAN”.

Mục tiêu của Đồ Án:
– Tìm hiểu tổng quan về mạng LAN
– Nghiên cứu một số kỹ thuật tấn công mạng LAN và xây dựng cách
phòng chống tấn công.
– Đề xuất một số giải pháp đảm bảo an toàn mạng LAN
– Xây dựng mô hình thử nghiệm và triển khai một số biện pháp tấn công
và phòng chống.

Download Tài liệu : PDF