Tải Luận văn – Nghiên cứu mô phỏng đặc tính làm việc và phát thải của động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu xăng – khí HHO

Nghiên cứu mô phỏng đặc tính làm việc và phát thải của động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu xăng – khí HHO

Với sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện, mật độ tham gia giao thông ngày một lớn và đông đúc như hiên nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu xăng-dầu hàng năm của các phương tiện tham gia giao thông là rất lớn. Ước tính với tình hình khai thác sử dụng như hiện nay, mà không tìm và
thăm dò được các mỏ dầu lớn mới, thì khoảng năm 2035 trữ lượng xăng – dầu còn lại không đủ cung cấp cho nhu cầu sử dụng của con người trên trái đất. Ở các thành phố lớn của Viêt Nam do sự gia tăng của các phương tiện nhanh mà hệ thống cơ sở hạ tầng chưa theo kịp, kết hợp với xe đã được sử dụng nhiều năm và nhiều chủng loại. Nên mức độ phát thải khí độc hại và tiếng ồn ra môi trường là rất lớn.Vì vậy ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, vấn đề thay thế nhiên liệu bằng nhiên liệu sạch và giảm ô nhiễm môi trường do khí thải gây ra là một trong những vấn đề được nhà nước, các tổ chức quan tâm.

Sử dụng phần mềm AVL- Boost để mô phỏng các đặc tính làm việc và phát thải của động cơ, trước khi đưa vào ứng dụng và sản xuất nhằm giảm chi phí cho sản phẩm và thời gian thử nghiệm sản phẩm. Đây là hướng đi cho nền sản xuất trong thế giới hiện đại. Chính vì vậy em đã chọn đề tài ”Nghiên cứu mô phỏng đặc tính làm việc và phát thải của động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu xăng – khí HHO”.

Nội Dung gồm :
Chương I: Tổng Quan Về Nhiên Liệu HHO
1.1 Tổng quan
1.1.1 Nhiên liệu thay thế
1.1.2 Khái quát về nhiên liệu HHO
1.1.3 Tính chất của nhiên liệu HHO
1.2. Nghiên cứu sử dụng khí HHO trên động cơ xăng
Chương II: Phần Mềm AVL – BOOST
2.1 Giới thiệu chung
2.2 Tính năng cơ bản
2.3 Tính năng áp dụng
2.4 Giao diện của phần mềm AVL-Boost
2.5 Cơ sở lý thuyết của AVL BOOST
2.5.1. Mô hình hỗn hợp nhiên liệu
2.5.2. Mô hình cháy
2.5.3 Mô hình truyền nhiệt
2.6. Quá trình hình thành phát thải
2.6.1. Hình thành phát thải CO
2.6.2. Hình thành HC
2.6.3. Hình thành phát thải NOx
Chương III: Mô Phỏng Động Cơ Sử Dụng Hỗn Hợp Xăng – HHO
3.1. Quy trình mô phỏng
3.1.1. Xây dựng mô hình
3.1.2. Quy trình mô phỏng
3.2. Kết quả thử nghiệm kiểm chứng mô hình
3.2.1. Công suất động cơ
3.2.2. Suất tiêu hao nhiên liệu
3.2.3. Các thành phần độc hại trong khí xả động cơ
Chương IV: Nghiên Cứu Qúa Trình Cháy Của Động Cơ Xăng Có Bổ Sung HHO
4.1. Tốc độ cháy của xăng và hỗn hợp xăng+HHO
4.2. Tốc độ tỏa nhiệt trong xylanh
4.3. Áp suất trong xylanh
4.4. Tốc độ tăng áp suất trong xylanh
4.5. Nhiệt độ cháy trong xylanh

Download Tài liệu : PDF