Tải Đồ án – Nghiên cứu phân tích các đặc tính của màng dầu bôi trơn bằng phương pháp số

Nghiên cứu phân tích các đặc tính của màng dầu bôi trơn bằng phương pháp số

– Trong ổ đỡ bôi trơn thủy động, các bề mặt khi chuyển động tương đối thì không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà được ngăn cách bởi lớp dầu bôi trơn.
– Bôi trơn thủy động dựa trên nguyên lý hình thành chêm dầu trong khe hẹp, dòng dầu trong khe hẹp bị ép và hình thành áp suất thủy động. Áp suất cực đại trong chêm dầu hình thành tại vị trí khe hở nào đó. Áp suất sinh ra trong ổ đỡ được bôi trơn thủy động do kết cấu bề mặt hình học ổ đỡ, vận tốc tương đối giữa các bề mặt và độ nhớt của dầu bôi trơn.
– Ổ đỡ thủy động thường được dùng phổ biến trong các máy móc thiết bị. Việc nghiên cứu các đặc tính của màng dầu bôi trơn trong ổ đỡ sẽ giúp cải tiến chất lượng làm việc của ổ, làm tăng hiệu quả kinh tế của các thiết bị máy móc. Tuy nhiên để tính toán một kết cấu bôi trơn thủy động trước hết ta phải đi giải phương trình Reynolds. Phương trình Reynolds là một phương trình vi phân đạo hàm riêng cấp hai nên không có lời giải bằng giải tích trừ một số trường hợp đơn giản. Sommerfeld đã giải phương trình này bằng cách bỏ qua sự chảy đường trục (giả thiết ổ dài). Nhưng thực tế thường gặp có kích thước hữu hạn nên phải giải phương trình reynolds bằng phương pháp số như phương pháp phần tử hữu hạn, sai phân hữu hạn …

Download Tài liệu : PDF