Tìm kiếm tài liệu

Tải Nghiên cứu quy trình kiểm tra và bảo dưỡng động cơ ô tô và ứng dụng với động cơ ô tô Toyota 3S-FE

Nghiên cứu quy trình kiểm tra và bảo dưỡng động cơ ô tô và ứng dụng với động cơ ô tô Toyota 3S-FE

Động cơ 3S-FE là một mẫu động cơ phổ biến trên dòng xe hạng trung, và nó cũng được ứng dụng trên nhiều dòng xe khác nhau từ những năm 1987 trở lại đây.

Hiện các dòng xe cùng kích thước đang được sử dụng hiện nay, được sử dụng với nhiều động cơ với tên gọi khác nhau nhưng cấu trúc hoạt động và bản chất của nó cơ bản đều giống như động cơ 3S-FE vì vậy cũng có thể nói động cơ 3S-FE là một động cơ mẫu.

Module này không chỉ để thực hành theo phương thức đấu nối đo đạc mà còn hỗ trợ cho việc sinh viên thực hành tháo lắp và kiểm tra động cơ. Nhằm giúp cho sinh viên hiểu sâu hơn về động cơ này và nó cũng giúp cho sinh viên có thêm được các kỹ năng kinh nghiệm cho việc tháo lắp.

Hiện tại trên phòng thí nghiệm thực hành ô tô gồm 4 module thực hành trong đó có module thực hành về động cơ 3S-FE chưa có tài liệu để hướng dẫn sinh viên thực hành một cách chính thống bằng tiếng Việt (hiện tại chỉ có tài liệu hướng dẫn thực hành bằng tiếng Nhật). Vì vậy là lớp sinh viên đầu tiên và cũng là trách nhiệm của anh, chị đi trước nên em muốn khi ra trường có một điều gì đó đóng góp cho bộ môn và giúp cho các em khóa sau có được một tài liệu thực hành dễ hiểu và thực tế nhất chính vì thế đề tài “ Nghiên cứu quy trình kiểm tra, bảo dưỡng động cơ ô tô và ứng dụng với động cơ ô tô Toyota 3S-FE” đã được em chọn làm đề tài tốt nghiệp.

Đồ án gồm 3 chương chính:
Chương 1: Giới thiệu chung về động cơ ô tô.
Chương 2: Phân tích cơ chế vận hành của động cơ 3S-FE
Chương 3: Xây dựng bài giảng thực hành kiểm tra và bảo dưỡng trên động cơ 3S-FE.

Download tài liệu:PDF