Tải Nghiên cứu sử dụng hợp lý tổ hợp máy chính và chân vịt kèm theo cho tàu cá cỡ nhỏ

Tải Nghiên cứu sử dụng hợp lý tổ hợp máy chính và chân vịt kèm theo cho tàu cá cỡ nhỏ

Nghiên cứu sử dụng hợp lý tổ hợp máy chính và chân vịt kèm theo cho tàu cá cỡ nhỏ

Nước ta có trên 3200 Km bờ biển tiềm năng của biển rất dồi dào với trên 2000 loài cá, trong đó có 130 loài có giá trị kinh tế. Nghề cá ở nước ta đã có từ rất lâu nhưng vẫn còn ở trình độ sản xuất thấp, trên 70% tàu cá ởViệt Nam là tàu cá cỡ nhỏ, trong đó lao động bình quân tăng 22.500 người/năm, nhưng năng suất khai thác không cao. Cụ thể là theo kết quả điều tra của Viện nghiên cứu Hải sản năm 2002 thì trữ lượng cá biển Việt Nam khoảng 3,1 triệu tấn trong khi đó khả năng đánh bắt chỉ được 1,4 triệu tấn .

Danh sách chương:
Chương I: Đặt vấn đề
1.1. Khái Quát Chung
1.1.1. Giới thiệu về nghề cá
1.1.2. Đặc điểm của tàu cá cỡ nhỏ
1.1.2.1. Đặc điểm hình dáng kích thước
1.1.2.2. Đặc điểm hệ động lực tàu cá
1.2. Tình Hình Đóng Mới Và Khai Thác
1.2.1. Tình hình đóng mới
1.2.2. Tình hình khai thác
1.2.3. Tình hình lựa chọn động cơ chính trang bị cho tàu cá cỡ nhỏ
1.2.4. Những tồn tại cần giải quyết và mục tiêu nghiên cứu

Chương II: Sự Phối Hợp Làm Việc Của Hợp Máy – Vỏ-Chân Vịt
2.1. Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Kỹ Thuật
2.1.1. Chỉ tiêu kinh tế- năng lượng của động cơ
2.1.2. Chỉ tiêu so sánh
2.1.3. Chỉ tiêu phụ tải cơ
2.1.4. Chỉ tiêu phụ tải nhiệt
2.2. Đặc Tính Làm Việc Của Động Cơ DIESEL Tàu Thủy
2.2.1 Đặc tính của động cơ Điêsel tàu thủy
2.2.2. Chế độ làm việc của động cơ Diêsel tàu thủy
2.3. Sự Phối Hợp Làm Việc Giữa Động Cơ-Thân Tàu Và Chân Vịt
2.3.1. Điều kiện phối hợp giữa máy chính – thân tàu và chân vịt
2.3.2 Sự phối hợp làm việc giữa máy – vỏ- chân vịt định bước
2.4.Hiệu suất làm việc của tổ hợp tàu

Chương 3: Sử Dụng Hợp Lý Tổ Hợp Máy Chính Và Chân Vịt Kèm Theo Cho Tàu Cá Cỡ Nhỏ
3.1. Cơ sở lý thuyết
3.2. Áp dụng với tàu cụ thể
3.2.1. Tính sức cản vỏ tàu
3.2.2. Xác định các thông số của chân vịt
3.2.3. Xác định vận tốc tàu

Download tài liệu:PDF